Välj en sida

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE, PROJEKTET, FALSTERBOKANALEN I FRAMTIDEN!

Tid: onsdag den 25 mars kl.19.00
Plats: FBKs klubbhus

Som ni alla vet, har det sedan avsiktsförklaringen, mellan Vellinge Kommun och Sjöfartsverket gjordes, pågått diskussioner om hur kanalområdet kan utvecklas.

FBK har varit en aktiv part för att belysa våra behov, krav och visioner.

Nu har Vellinge Kommun anställt en Projektledare som på heltid skall arbeta med detta och på ett helt nytt sätt starta upp hela projektet på ett professionellt sätt. Det finns nu både en långsiktig projektledningsplan och en budget för detta arbete. Informationen är en betydelsefull del i detta arbete.

FBK är en viktig part även i det framtida kanalområdet och för att alla våra medlemmar skall få en objektiv bild av situationen just nu, så inbjuder vi till ett informationsmöte om detta.

Från Kommunen kommer Projektledare Linda Eriksson att medverka.

Tillfälle till frågor och diskussion kommer givetvis att finnas efter den generella informationen.

För oss i FBK är det mycket glädjande att vi nu kan komma vidare i diskussionen om hur allas intresse på bästa sätt kan tillvaratas.

Välkomna! Styrelsen i FBK

Translate »