Vi samlas vid klubbhuset klockan 13:00 för att inviga vårt nya Hamnkontor.

Det nya Hamnkontoret är ett viktigt led i vår satsning mot en aktiv och attraktiv fritidshamn. Ett fungerande och välkomnande hamnkontor är en mycket viktig servicefunktion för både medlemmen och för de gästande båtarna.

Den fantastiska donationen från Kathleen och Ulf Kristoffersson har hjälpt till att göra detta till en verklighet.

Kathleen och Ulf kommer att vara på plats för att inviga vårt nya hamnkontor.

VÄLKOMNA!

Klicka här för att se inbjudan

Translate »