Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.

Årets Höstmöte kommer att hållas den 16 november 2016.klubba

Tid: 19.00
Plats: FBK’s klubbhus

Nedan återfinns det material som skall presenteras och hanteras under mötet.

Klicka på önskat underlag:

 

Translate »