Seglingsföreskrifter

Regler: KSR 2009-2012, SRS 2012, Jaktstart lägsta SRS-tal startar först. (Omvänd SRS).

Format: Distanssegling runt fasta märken enligt en för varje segling utdelad banbeskrivning.

Deltagare: Minst 2 deltagande båtar för att seglingen ska räknas.

Poängberäkning: Lågpoängsystemet enligt KSR appendix A.

Starttid onsdagar: Första start kl.19:00, varje båt erhåller sin starttid vid registreringen.

Registrering onsdagar: Från kl.18:00 till 18:20 i klubbhuset. Varje båt erhåller banbeskrivning och starttid.

Starttid söndagar: Förstastart kl. 11:00

Registrering söndagar: Från kl.10:00-10:20

Translate »