Välj en sida

Dags att utbilda sig vidare
Nu startar vi nästa utbildning på FBK. Starten kommer att vara den 4 februari i klubbhuset. Vi anpassar lokalen till rådande pandemiregler och man stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Vi kommer även att sända lektionerna via Zoom eller Teams om man inte kan vara på plats. Om ni är tvungna att avbryta pga sjukdom så är ni välkomna på nästa kurs istället.

Anmäl er snarast till henrik@yachtschool.se och betala in kursavgiften 2000 kr till Bg 609-5947, glöm inte ert namn. Kursmaterial beställer ni senare och det betalas vid överlämnandet på kursen. Ni som har läst förarintyg och har boken Fritidsskepparen använder samma bok.

KustskepparIntyg
Pris 2000 kr exkl material och examination
Start torsdagen 4 februari 2021 kl 18:30.

Upplägg
Innefattar 7-8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer med 625 betalas till examinatorn på plats. Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB ( nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik(kan genomföras senare). Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursledare
Hannes Edström

Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 93
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Varmt Välkomna

Translate »