Välj en sida

Hej!
Nu drar vi i gång sen-sommarens och höstens navigationskurser.  Först ut är Förarintyg kursen som ger grundläggande teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Kursinnehåll enligt Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) samt kunskapsbevis i form av NFB-intyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll

 • Svenska sjökort, symboler och förkortningar
 • Sjömärken och sjövägsmärken
 • Navigering (grunder)
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
 • Miljö
 • Väder och vattenstånd
 • Sjövägsregler och lagar

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

Kursstart
Tisdagen den 14 september kl. 18:30 – 21:00.

Upplägg
Innefattar sju lärarledda kurstillfällen som genomförs av Pär Edholm huvudsakligen digitalt. Minst ett kurstillfälle sker fysiskt i gemensam lokal för att ge de som önskar praktiskt hjälp med hantering av navigationsverktygen.

Utöver de sju kurstillfällena ordnas ett examinationstillfälle med krav på fysisk närvaro i kurslokalen.

Båtpraktik är inget krav men rekommenderas och anordnas i samband med kursen för de som önskar.

Kursmaterial
Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:

 • Kursbok Fritids skepparen (Utterström)
 • Passare
 • Transportör
 • Övningssjökort 931 (väst)

Bra att ha är även anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi och linjal. Kursmaterial beställer du av Henrik via mejl henrik@yachtschool.se minst 5 arbetsdagar innan kursstart.

Priser

 • Förarintyg kurs (sju tillfällen): 2 000 kr
 • Examination (NFB förhörsavgift): 625 kr som betalas kontant vid examinationstillfället
 • Intygsbok: 65 kr som köpes av förrättaren om man inte redan har en
 • Båtpraktik (ej obligatoriskt): 500 kr och minst tre personer

Anmälan och betalning
Anmälan: anmalan@yachtschool.se

Kursmaterial: henrik@yachtschool.se

Betalningsmetod: Swish 123 516 0924

Övrigt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Henrik eller Pär.

Translate »