Välj en sida

Under höstens 3 klubbtjänsttillfällen skall bl.a. nedanstående arbeten utföras. Se kalendern för datum och ytterligare info.

Arbete Klubbhus och Hygienrum:

Utv: Borsta ev. tvätta takfot, dörrar mm
…………
Inv: Kök spackla/måla vägg (vid behov)
…………
Toaletter/duschar: golv tvättas, samt avtorkning av väggar, tak, fönster, dörrar
…………
Korridor rengöras enligt ovan!
…………
Toaletter (vissa VC): Tak/Väggar målas
…………
Inv. fönster, vissa innerdörrar: målas
…………
Rengör alla Belysningsarmaturer
………
Duschrum: Bef. Hyllor vid speglar bytes till massiv träskiva
………

Visst material finns i ”vårt lager” i garaget.
Anmäl er även till FBK:s kansli / Tommy!

Välkomna!

Kommittén Underhåll klubbhus
Rolf Moritz tel 070-5125341 och
Gert-Ove Nilsson tel 070-5916168

PS/ Tag gärna med handskar, verktyg mm/ DS

Translate »