Välj en sida

Vi har tidigare sökt ägare till masterna i NÖ maststället (och de som ligger vid mastkranen) för att reparera marken inför höstens upptagningar. Alla master måste märkas med namn och båtplats. Vänligen kontakta hamnkontoret snarast.
De som vi inte får svar från under vecka 36 forslas bort och har ingen plats framledes. Masterna kan komma att skrotas i förlängningen.

Jag söker hjälp av några som vill redan nu göra klubbtjänst för att i ordning ställa för vintern och tömma maststället.
Mvh
Mikael Kristensson

Bilder från maststället 2019-09-01

Translate »