Välj en sida

Under hösten lämnade vi in vår avfallshanteringsplan till Vellinge kommun, Under 2024 kommer vi att tillsammans med kommunen identifiera och arbeta med eventuella förbättringar.

Under Mars 2024 kommer vi inom FBK ha genomgått en utbildning för användning av XFR-utrustning för att mäta förekomst av TBT i bottenfärg. Detta innebär att vi i FBK kan låna utrustning för mätning från Svenska Båtunionen.. Mer information om XFR-mätning finns här: https://batmiljo.se/mala-baten/sa-tar-du-reda-pa-vilken-bottenfarg-du-har/xrf-matning/

Translate »