Välj en sida

Håkan Gerdbo valdes på årsmötet den 11 februari 2010 till ordförande för FBK.

Håkan efterträder Lars-Erik Möller som efter 6 förtjänstfulla år som ordförande har valt att lämna styrelsearbetet.

Även Jörn Plato och Ann-Sofie Svanberg har valt att lämna styrelsen.

Lars-Erik och Jörn kommer att synas i klubben även framgent, bl.a. kommer de att se över och uppgradera medlemsregistret och dess programvara.
Ann-Sofie och hennes man kommer att ge sig ut på långsegling med start under sommaren.

De 3 avgående medlemmarna tackades ordentligt för sina utmärkta insatser. Dessutom erhöll Lars-Erik Möller Svenska Båtunionens förtjänsttecken i guld för sina mångåriga insatser inom och för båtlivet.

På årsmötet valdes följande medlemmar att efterträda Jörn och Ann-Sofie som suppleanter:
Jonas Jönsson och Henrik Thorsell.

Dessutom gjordes ett fyllnadsval av ordinarie ledamot där Madeleine Broddén valdes in.

Ytterligare 2 suppleanter valdes att ingå i styrelsen:
Mona Melin och Marina Strandberg.

4 ledamöter valdes om på nytt 2-årsmandat:
Bertil Grip, Per Rydelius, Pål Jensen, Ulf Arntell.

3 ledamöter har ett år kvar på sitt mandat:
Börje Svensson, Gert-Ove Nilsson, Robert Hansson.

Omval gjordes även av revisorer:
Inge Kvist och Bo Sjölander

Valberedningen består nästa period av:
Bengt Hillve, Ordförande,
Rebecca Törndahl, Jan Axelsson, Stefan Skjöld

Translate »