Välj en sida

Projektet fortskrider i hög fart, och leverans av bryggsektioner påbörjas denna vecka. Bryggorna kommer förankras längs den östra kanalkanten tills dess att vi har fått alla pålar slagna. Vi beräknar att arbetet kommer pågå till och med vecka 8, varpå montering av grindar, trappor och Y-bommar kan påbörjas.

Translate »