Välj en sida

För alla som framför segelbåt, motorbåt, scooter eller vindsurfar  är detta en mycket viktigt information att ta del av.

Länsstyrelsen beslut ägde laga kraft under mars 2011. Kustbevakningen som bl.a. har uppgiften  att se till så att vi efterlever detta menar dock att man inte kunde tillse så att detta gjordes under det gångna året då allmänheten har haft lite eller ingen kännedom om den nya (och nygamla) reglerna. Under 2012 och framåt har man dock fått det tydliga uppdraget att se till så att detta efterlevs, nu menar man att detta varit publicerat under skälig tid tillika kommer där sättas upp (Länsstyrelsen) skyltar i våra hamnar.

 I informationen (se länk nedan)  finns det kartor (två ser ni nedan) som beskriver områdena och vad som gäller i respektive del.

Tänk nu på att reglerna för hastighet etc. gäller alla flytande farkoster d.v.s. inte enbart de som har en motor som framdrift.

En punkt som nog kan komma att diskuteras är följande: Sidan fyra, punkt fyra. Detta är kanske egentligen ingen “ny” regler, vi har hört det förr, att vattenscooters och jetski endast fick framföras i farled, men man har inte varit riktigt tydlig från myndighetshåll. Nu är man dock tydlig, både avseende vad som gäller och att man kommer tillse så att detta efterlevs d.v.s. ingen vattenjet får framföras annat än i allmän farled. Nyckelordet är farled, detta innebär att endast framföras i en, i sjökortet, utmärkt farled (se bilder). Det som dock kan vara föremål för missuppfattning, men vi fått bekräftat är att detta avser ALLA flytande farkoster som har vattenjet som framdrift, alltså inte enbart Scotter och Jetski. Området som denna regel gäller i är hela naturreservatsområdet, se svartstreckad linje nedan.

Klicka här för att ta del av beslutet

Bilaga 2 innehåller koordinaterna för områdena vilka kan vara bra att lägga ut i sitt sjökort.

Via nedan länk kan du konvertera RT90 till WGS84, tänk bara på att N/X är den högra tabellens siffror.

Klicka här för att ta del av Läntmäteriets konverterare

 

Translate »