Välj en sida

Båtunionen var inbjudna till ett möte rörande 2 vindkraftsparker som danskarna planerar, Öster om Saltholm kallat “Norde Flint” och det andra söder om Öresundsbron kallat “Aflandshage”. Båda vindparksparkerna ligger på gränsen till Sverige. Bifogar intressant information som kan vara av allmänt intresse.

Rapport från mötet Båtunionen
Ship traffic analys
Yttre remiss 1
Yttre remiss 2

Translate »