Välj en sida

Nyhetsbrev januari – februari

Vid extra medlemsmötet den 14 januari utsågs en ny valberedning som just nu arbetar för högtryck. Man har fått god respons, men vill ändå få kontakt med flera som är intresserade att engagera sig i styrelsen, eller har förslag på medlemmar som man vill skall företräda klubben. Vi söker också kontakt med medlemmar som på olika sätt vill medverka i de olika kommittéerna. Hör av Dig till hamnkaptenen!  Vi vill också gärna få Dina synpunkter, tankar och idéer om hamnens framtid som vi kan ha med oss i bagaget i diskussionerna med kommunen om kanalområdets framtid. Framför allt vill vi ha kontakt med medlemmar som vill ingå i en grupp som diskuterar visioner och idéer om hamnens framtid.

Det är inte bara valberedningen som fått känna av ett ökat engagemang och intresse för klubben utan mycket annat signalerar samma sak. Vi har nog aldrig varit så många som träffas till 11-kaffe i klubbhuset på söndagarna med god stämning och intressanta diskussioner helt befriade från gnäll och skitsnack! Styr gärna söndagspromenaden till klubbhuset för fika och en stunds trevlig samvaro. Det är plats för flera!  Även uthyrningen av klubbhuset har tagit ordentlig fart och vi har god beläggning.

Märtas planer på restaurangverksamhet året runt har tyvärr inte kunnat infrias på grund av allt för låg beläggning så man har nu stängt och öppnar igen i april.

Sjöfartsverket har sagt upp Palmblads bunkringsstation från 1 juli i år vilket innebär att vi inte kommer att ha någon sjömack därefter om vi inte kan komma till någon lösning i diskussioner med Sjöfartsverket. Skälet är bl.a. att man funnit föroreningar i marken, vilket inte borde vara någon överraskning eftersom bunkringsstation drivits där i flera årtionden och då på betydligt andra miljömässiga betingelser. Vi gör vad vi kan för att övertyga såväl Sjöfartsverket som kommunen om betydelsen att ha en fungerande sjömack för såväl våra egna medlemmar som gäster. Inte minst av miljö- och säkerhetsmässiga skäl.

Närmast på agendan står fondueafton 12 februari och därefter årsmötet som är planerat till den 29 mars, men däremellan skall vi försöka ordna några sociala aktiviteter i klubbhuset i väntan på att det är dags att lyfta på presenningarna.

Börje

Translate »