Välj en sida

Kära FBK:are och båtvänner!

Vid det extra föreningsmötet igår fick jag uppdraget att som tillfällig ordförande leda FBK fram till nästa årsmöte då ordinarie val av ordförande och styrelse skall ske. Jag vill betona att det är ett tillfälligt uppdrag som inte sträcker sig längre än så. Jag står p.g.a. andra engagemang och åtaganden inte till förfogande i den rollen längre än så, utan ställer upp för att valberedningen skall få en tidsfrist att finna en ny ordförande.

På den korta tiden kan inte förväntas några revolutionerande förändringar och jag är inte heller säker på om det behövs. Det handlar kanske mera om förhållningssätt och attityd till uppdraget. Vad jag kommer fokusera på är att verka för att återskapa den klubbanda som jag tycker i stora delar gått förlorad under senaste åren. Detta genom att skapa ett starkare ömsesidigt förtroende mellan styrelse, medlemmar och personal. Min övertygelse är att det kan ske genom större öppenhet och insyn som i sin tur skapar ökat inflytande, delaktighet och engagemang.

Det mest angelägna för att komma vidare just nu är att lägga den infekterade klubbhusfrågan och kostnaderna för detsamma bakom oss och konstatera att ”så här blev det”. Oavsett vad vi tycker i frågan kan vi inte backa bandet. Det gäller att, om inte fullt ut gilla läget, så åtminstone acceptera läget. Först då kan vi rikta blickarna framåt och konstruktivt göra det bästa möjliga med klubbhuset, för det har tveklöst en stor potential.

Jag upprepar vad jag sade på mötet: Strunta i det förflutna. Sluta söka fel. Sluta leta syndabockar. Sluta bidra till ryktesspridning och spekulationer! Kan vi alla liksom de närvarande på mötet enas om det, är vi en god bit på väg att återskapa förtroenden och den goda klubbandan.

Vi har också nöjet att välkomna en annan nygammal bekant i styrelsen. Jörn Plato har lovat att under begränsad tid träda in i styrelsen i rollen som kassör. Jörns erfarenheter och kunnande blir en stor tillgång. Därmed kan Rickard frigöras från kassörsuppdraget för att istället som vice ordförande axla det tunga ansvaret för byggnader och anläggningar, vilket också är hans yrkesprofession. 

Valberedningen avgår

En extra komplikation är att valberedningen beslutat att avgå. Inte till följd av någon konflikt e dyl utan att man känner sig inte ha tillräckligt stöd i de djupa medlemsleden.

Det innebär att vi måste utlysa ett extra medlemsmöte i mitten av januari för att utse ny valberedning. Det är en viktig funktion som på kort tid skall ”vaska fram” förslag till ny ordförande och någon eller några styrelseledamöter. Vill Du göra en insats för klubben (klubbtjänst) och samtidigt bli mera aktiv/delaktig i klubben (valberedningen eller styrelsen) hör av Dig till någon av oss i styrelsen!

Jag har själv lång erfarenhet av att verka i FBK:s styrelse. Det har varit stimulerande, lärorikt och givande på många sätt, inte minst socialt. En extra stimulans för oss alla och då inte minst styrelsen och styrelseordföranden är den förändringsprocess vi står inför med större eller mindre förändrade förutsättningar. Det spännande med framtiden är att den de facto  inte finns. Vi skapar och formar den. Som ordförande i FBK sitter Du vid rodret med en engagerad och kunnig styrelsebesättning när FBK-skutan bland grynnor och skär stävar mot framtiden. Vill Du mönstra på skutan och ta en aktiv roll, hör som sagt av Dig till någon av oss i styrelsen eller hamnkaptenen. Välkommen ombord!

Falsterbokanalen den 13 november 2015

Börje Svensson

Translate »