Välj en sida

FBK har konstaterat att det trots påminnelser finns flera medlemmar som tyvärr inte har betalat sin Hamnavgift och medlemsavgift för 2012 ännu.  Styrelsen har nu satt sista betalningsdag för dessa till den 22/3 2012. Detta är en engångsföreteelse. Nästa år gäller stadgarna.

Har avgiften inte bokförts på FBKs konto den dagen kommer vederbörande att omedelbart förlora sin rätt till hamnplatsen.

Vi hoppas på er förståelse för detta eftersom det nu är ett fåtal som på detta sätt hindrar att fördelningen av hamnplatser med hänsyn till kölistor mm inte kan starta förrän alla har betalat sin avgift.

Har ni frågor i detta ärende kontakta Hamnkaptenen snarast.

 

Håkan Gerdbo
Ordf.

 

Translate »