Välj en sida

Kamrater

Det var längesedan jag hörde av mig till er men sent skall skepparen vakna även om nu den skånska Kung Bore kopplat sitt grepp över vår fina hamn. Att förberedelser är viktigt det vet alla med ankare i mössan och det är härligt att se våra i kokong insvepta skepp liggande snyggt på rad förberedda för kommande tuffa väder förhållanden.

Det är glädjande att det kom så många till Höstmötet och en del intressanta frågor reddes ut under ledning av både styrelse och medlemmar. Intressant är såklart är ju hur vi kommer att påverkas nu när vi i vissa delar skall arrendera av Vellinge kommun istället för Sjöfartsverket.

Framtids och visionsgruppen arbetar hårt för att säkra våra behov i framtiden och med hänsyn till andra verksamheter som Sjöräddningen, Scoutkåren, Vellinge kommun, Svenska seglarförbundet m.m. för att skapa ett marint center i Falsterbokanalen. I arbetet tar vi med att vi vill öka attraktionskraften för att locka fler gästande båtar och husbilar, men vi önskar såklart också att allmänheten kommer och besöker området i större omfattning.

Falsterbokanalens Båtklubb har sökt LOVA-bidrag för vårt viktiga miljöarbete med att effektivisera och skapa incitament att vara miljömedvetna båtägare i Falsterbo Båtklubb.
LOVA – lokala vattenvårdsprojekt. LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Klubben har inte tidigare haft möjlighet att skapa miljöriktiga förutsättningar för båtbottentvätt utan provisoriska lösningar då arrendatorn inte har medgivit permanenta miljöriktiga lösningar för vår båthantering.

Styrelsen med dess kommittéer kommer fortsatt att arbeta i nära samarbete med kommunen efter nyår för att tillgodose så många önskemål som möjligt.

Och med detta önskar jag er alla en galen jul och ett Gott Nytt År

Fair Winds
Patrik

Translate »