Välj en sida

Kamrater

Nytt år med nya utmaningar och våra båtar ligger nu bara väntar på att bli putsade och ompysslade inför kommande sommaräventyr. Koltrasten sjunger för full hals vilket är ett säkert vårtecken. Vi får nu bara hoppas att vädergudarna är med oss när vi nu står rustade till öronen med polermaskiner och putsmedel i vapen bältet. Vad har då hänt på den administrativa sidan av vår klubb och vad är det som händer framöver ? Våra styrelsemöten består inte bara av kanelbullar och starkt kaffe utan vi har en lång rad med svåra aktuella frågor som kan komma att påverka klubben i framtiden.

Styrelsen, kommittéer och visionsgruppen lägger många långa timmar på sin fritid för att arbeta med att behålla vår fina hamn i skick för att stödja våra kärnvärden och medlemmars behov och planering för framtida utmaningar och möjligheter där det idag inte finns några tecken på att vi tillsammans inte skulle jobba för våra medlemmars sak och framtid oberoende av var man har sin båt i hamnen, på land, jolleskjulet eller i kanalen. Det är många som vill ha en del av kakan i vår hamn som tex Sjöräddningen, Kommunen, Scouterna, Sjöfartsverket och Näringslivet m.fl. och alla har sina önskningar.

Efter klubbens senaste möte med Vellinge Kommun 2023-02-22 diskuterade vi en tidplan och en tidsaxel för att lättare kunna överblicka hela processen som vi sen kan lägga upp på vår hemsida så att alla i klubben har tillgång till samma information om var vi är och vart vi är på väg.

Sjöfartsverket har sagt upp vårt arrendeavtal då Vellinge Kommun tillträder sitt nya arrende 2024-01-01. Detta avtal omfattar Hamnen och Västra hamnplanen.

Båtplatserna i kanalen kommer inte att ingå kommunens arrende och vi har under en lång tid diskuterat ett nytt eget arrende med Sjöfartsverket för kanalen och vilka investeringar i båtplatserna som behöver göras som tex nya bryggor, fundament, flytbryggor, renovering m.m. förhandling pågår.

När det gäller Östra hamnplan håller kommunen på med att få till ett nytt arrende med Sjöfartsverket  och där vi tillsammans diskuterar vilka anläggningar och investeringar som behöver genomföras. Arrendetid och investeringar styr till stor del av önskad båthantering, kran, bunker mm som förmodligen hamnar på östra sidan.

När det gäller Västra hamnplan kommer kommunen att ta fram en ny detaljplan och det arbetet börjar nu under 2023 och pågår fram till början på 2024 för ett samråd.

Så under 2023 måste vi även hitta praktiska lösningar på våra parkeringsplatser där kommunen har i samråd med Sjöfartsverket möjlighet att öppna grindarna så att fler parkeringar skapas.

Jag hoppas att vi ses på årsmötet.

Fair Winds
Patrik Meynert

Translate »