Ordförande informerar.

Nu har väl de flesta putsat och fejat – slipat och målat – samt har fått sina båtar i sjön och är nöjda med att även mast och segel är på plats. Sommaren och semestern närmar sig med stormsteg och med detta härliga seglatser på sjön.

Det står fortfarande några båtar kvar på östra kajen av olika anledningar och eftersom vi har ett arrendeavtal med Sjöfartsverket som bara sträcker sig till den 31 maj måste dessa skyndsamt tas bort! Detta framgår också av hamnreglementet som lyder:
Landplats på östra sidan disponeras 15 september till 31 maj och på västra sidan 15 september till 15 maj. Styrelsen kan bevilja att landplats disponeras även under annan tid på av styrelsen angivna villkor.

Vad har då hänt under maj månad? Sjöfartsverket har varit nere och gjort mätningar i markplan för att ha dessa mätvärden som referenser vid framtida mätningar för att konstatera eventuella sättningar i marken efter vårens sjösättningar. De kommer ner ytterligare en gång i mitten på juni.

Vid deras senaste besök togs det också upp en diskussion om mackens vara eller inte vara och klubben har så sent som för några dagar sedan fått besked på att ett nytt avtal har skapats mellan Palmblads Marinservice och Sjöfartsverket vilket innebär att vi kan fortsätta att tanka på ”vår” mack.

Säkerligen har Ni märkt att vi numera har staket uppsatta vid de ställen som är extra känsliga för stora belastningar vilket då följaktligen innebär att dessa ”regler” skall följas. Är det några frågor kring detta så kan säkert vår Hamnkapten vara till hjälp.

Visionsgruppen jobbar vidare och har lagt ner ett fantastiskt jobb som kommer att presenteras i klubbhuset för alla medlemmar så fort det är klart – vilket kan ta en eller två veckor till. Vi kommer att lägga ut information på hemsidan när det är dags – så gå gärna in med jämna mellanrum och läs vad som är på gång. Det har förts en dialog med sjöscouterna och SSRS om hur vi tillsammans skall kunna fungera i hamnen framöver.

Parallellt med detta har Kommunen också planer på att i slutet på juni presentera sitt Planprogram avseende Falsterbokanalens ut/om-byggnad. Alla är välkomna att beskåda detta och det kommer att läggas ut en inbjudan till denna utställning på vår hemsida – tanken är att denna utställning kommer att kunna beskådas juli – augusti.

Eftersom det händer ganska mycket framöver så kan det tänkas att det kan bli informationsflöde på hemsidan – kasta ett getöga lite då och då.

Vi ses på sjön! och varför inte då på Näset Runt som Ni väl Alla har anmält Er till!
Lycka till – och var försiktig.

Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »