Välj en sida

Bäste medlem
Tiden går fort och det är redan ett par månader sen jag blev vald till ordförande i vår fina båtklubb. Det har sen dess varit mycket att stå i med nya utmaningar för klubb och styrelse. Koltrastens härliga sång, fiskmåsarnas skriande blandat med ljudet av högtryckstvätt är säkra tecken på att sommaren är på väg. Båtplatserna börjar att fyllas på både i hamnen och i kanalen och det ligger annonser ute på dom tomma platser som finns kvar.

Sjöfartsverket och Vellinge kommun har nu efter många års dialog kommit överens gällande arrende för mark, storlek och summa och slutligt beslut tas i Vellinge kommunstyrelse den 2022-06-07. Jag kommer att meddela er efter beslut. Där efter kommer detaljplanering och klubbens krav vad avser parkering, spolplatta, miljö, mastkran, slip, båtupptagning och vinteruppläggningsplatser m.m. att påbörjas. Några aktiviteter som under våren genomförts är:

– Damernas dusch i klubbhuset har nyrenoverats och är nu helt funktionsmässig och utan mögel.
– Nylagd och reparerad jolleslip som sponsrats av PEAB
– Reklam PEAB monterat på våra jollar
– Uppdaterad miljöinformation på vår hemsida
– Jolle fixar dag för att öka säkerheten på våra följebåtar och jollar inför sommarens seglarskola
– Ny jolle kurs Träning och Tävling startades vecka 18 och pågår till vecka 30 under ledning av Martin Strandberg
– Sommarens seglarskola för optimist, Feva och C55 startar vecka 24
– Kappseglingsplanering för stora båtar
– Beach Bar under uppbyggnad inför sommaren
– Avtal slutits med Örestads bevakning för att i sommar att sköta rondering och övervakning
– Nytt elavtal med EON
– Återkommande bokade måndagsmöten för avstämning, prioritering och åtgärd av hamn aktiviteter

Detta är några av de aktiviteter som vi genomfört under våren, men listan är lång och det kommer nya utmaningar hela tiden, det som kommer att kräva mycket tid av oss framöver är såklart förhandling och detaljplanering mellan FBK och kommunen med mål att tillgodose våra medlemmars önskemål till en praktisk hamn för båtliv, tävling och utbildning.

Fair Winds
Patrik

Translate »