Vad hände under april månad………?!

April var en händelsernas månad – förutom att många började dra av presenningen på båten, tog fram högtryckstvätten och började förberedelserna inför kommande båtsäsong fick vi också besked från Sjöfartsverket att de ämnade stänga av kajerna på grund av säkerhetsrisken vid sjösättning med stora mobilkranar och detta gällde både vid nordöstra och nordvästra sidan.

Kontakt togs omgående med Sjöfartsverket som förutom avstängningen också hade för avsikt att sätta upp staket så att vi inte kunde sjösätta nära kajerna och då var det ett avstånd på ca 20 meter på västra sidan och 4-5 meter på östra sidan. Representant från SFV hade vänligheten att komma ner så vi kunde föra en dialog, hur vi tillsammans kunde lösa den uppkomna situationen. Efter en del möten och telefonsamtal med SFV, enades vi till slut om att flytta fram gränserna närmare kajerna på båda sidor. Detta innebar ändå för en del båtägare att det blev lite mer omständigt och lite dyrare för lyftet, men trots detta gick sjösättningen relativt smärtfritt. I det stora hela fungerade det bra.

Under april har det också tillsatts en Visionsgrupp bestående av Bertil Mattsson, Eva Körner, Sven Thomee, Michael Kristensson, Ingrid Sommarin och undertecknad samt Stefan Rosenkvist. Gruppen hade ett första möte den 26 april, därefter bar det iväg till Danmark den 1 maj tillsammans med Linda Eriksson från Vellinge kommun, för att studera hamnar längst den danska kusten med bra och dåliga lösningar. Den 2 maj hade vi workshop med politiker och två arkitekter som skulle presentera deras förslag till eventuell lösning och sen att visionsgruppen presenterade sitt förslag till en hamn där förhoppningsvis alla medlemmar känner sig bekväma med förslaget – ett förslag som tidigare har varit uppe i klubben, när det har pratats om hur framtiden kan gestallta sig för oss medlemmar.

Ett planprogramsförslag kommer att presenteras av kommunen under maj månad och då i en av SFV:s lokaler vid bojverkstaden.
Vi skickade en förfrågan med politikern om ett eventuellt ”nytt” avtal för båtklubben där vi inte är så begränsade och ”bakbundna” som vi är idag.

Styrelsen och visionsgruppen jobbar givetvis vidare med de frågor som idag är väsentliga att lösa och vi försöker att informera Er så fort vi har något nytt att förmedla.

En ny långhelg ligger framför oss och med den säkerligen många sjösättningar i det fina vädret.

Lycka till – och var försiktig.
Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »