Välj en sida

Bästa medlemmar!

Vi har glädjande konstaterat att mycket positivt hänt i klubben under senaste tiden med ökat engagemang, stärkt klubbanda och framtidstro. Vi är fast beslutna att fortsätta på den vägen!

Ett möte med Sjöfartsverket i måndags kväll fördes också i mycket god anda och ett antal frågor i våra mellanhavanden reddes ut. Mötet slutade emellertid med att sjöfartsverket informerade om att man planerade att av säkerhetsskäl göra inskränkningar i nyttjandet av kajerna för sjösättning/upptagning.

Idag fick vi ett mail från Sjöfartsverket vari man bl.a. skriver ”Under våren planerar Sjöfartsverket att stärka säkerheten vid hamnen i Falsterbokanalen, vilket kan innebära att kajerna inte kommer kunna användas för sjösättning av båtar”.

Vi har begärt förtydliganden om vad detta innebär och väntar på svar. Utifrån de muntliga svar/uppgifter vi fått och som vi tolkat det skall sjösättning kunna ske med mobilkran, men inte med kranbilar och troligen ej heller med Palmblads kran.

Styrelsen arbetar självklart med att finna lösningar både på kort och lång sikt.

Vi återkommer på hemsidan så snart vi vet mera och om inte förr så direkt efter årsmötet 29 mars.

Hälsningar Börje

Translate »