Den sköna sommaren är över och i skrivande stund har höststormarna redan aviserat sin närvaro i form av stormstyrka på 24 sekundmeter (30 i byarna) och man har varit ute och tittat till förtöjningar så det inte händer något med båten – nu några dagar innan upptagningen.

Vi har under denna månad fått vår nya hamnkapten på plats i hamnen och det känns tryggt – det som också kändes tryckt var att Stefan R. varit på plats ett antal dagar på kontoret för att hjälpa Per-Jonas igång med alla tänkbara nya arbetsuppgifter.  Ett stort tack till Stefan!

Det har som Ni alla vet varit Val till Vellinge kommun och vi har av den anledning inte haft något större utbyte med kommunen då de har haft fullt upp med annat. Dock är ett möte inbokat i början på oktober vilket vi ser fram emot.

Vill även passa på att påminna om det annalkande höstmötet – där du som medlem har möjlighet att göra din röst hörd i form av din närvaro eller rent av lämna in en motion över något du tycker borde förändras.

Nu börjar snart – precis som i pjäsen ”Grevinnan och Betjänten” – the same procedure as last year dvs båten skall tömmas – seglen ner – masten lyftas av – och till sist båten upp på land! Med allt vad det innebär – Var försiktiga!! och ha det bra i höstvädret

Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »