Så har vi då avverkat årets första månad. Åter igen en havshöjning som innebar väldigt mycket vatten och framför allt väldigt mycket tång på våra hamnplaner och pirar. Vi skall vara glada för att det finns så många frivilliga som med kort varsel ställer upp och hjälper till – och så skedde även denna gång!  Ett stort TACK till Er alla och Micke som samordnade detta.

I början på januari var det en del representanter från FBK som tog farväl till Ruben Alerstedt  på hans sista resa – det var en proppfull kyrka med många sörjande – då Ruben hade ett väldigt stort umgänge och var  mycket omtyckt samt  var engagerad i många olika föreningar o företag! Familjens önskan var att istället för blommor – sätta in pengar till FBK:s ungdomskommitté.

Vellinge kommun har under januari skickat en remiss med anledning av att de vill minska antalet broöppningar – nu inte bara under Falsterbo Horse Show utan större delen av året. Vi fick möjlighet att som berörd förening inkomma med remissyttrande vilket vi gjorde. Förutom detta yttrande skickade FBK även våra synpunkter till Sjöfartsverket och Trafikverket. I detta yttrande var FBK väldigt lösningsfixerade och hade ett antal ”så här löser vi problemet” vilket också Trafikverket hade uppmärksammat och därför kontaktat FBK med undran om De kunde använda vårt yttrande som en bifogad fil till det De själva skulle svara. Detta var ju givetvis positivt från klubbens sida att vi hade kommit med en ”lösning” på HUR man kan förbättra och att andra tyckte likaså för att förbättra genomfarten i kanalen utan att för den skull dra ner på antalet broöppningar. Representant från Trafikverket har varit på plats i kanalen och blivit informerad och förevisad om hur FBK gärna vill ha det i framtiden. Utfallet av detta får vi avvakta med, då vi vet att det kan ta lite tid när de stora ”Verken” skall mala och ventilera, samt komma fram till en bra lösning. Hoppet är det sista som överger oss!

Januari är annars en månad där allting skall starta igång, och här kan väl inflikas att vi har fått en ny ansvarig för Ungdomssektionen i form av Patrik Meynert som skall axla det som Susanne Thomée, så förtjänstfullt har byggt upp under årens lopp och FBK ser med tillförsikt framemot en likaväl fungerande ungdomssektion som vi har haft tidigare. Till detta kan sägas att vi eventuellt har fått tag i någon som kan se till att våra Jollar är i gott och funktionsdugligt skick – mer om detta längre fram på våren

FBK har också ständig kontakt med Sjöfartsverket då det är mycket ”vi skulle vilja göra” i hamnen och detta leds av Micke som inte vilar på hanen.

Styrelsen har påbörjat förberedelserna inför Årsmötet den 28 Mars – så glöm inte att sätta en bock i kalendern för detta datum.

Fram till dess ha en skön och trivsam februari
Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »