Välj en sida

Nu har båtsäsongen börjat och många har fått sina båtar i sjön och masten på plats – östra hamnplan börjar sakta men säkert tömmas och det är endast några få båtar kvar – sen är det bara ”konstverken” kvar som kanske inte är någon prydnad för området.

På avdelningen gällande vår framtid har vi inte fått någon information om vi är på väg till vänster eller höger och vet i och med detta inte mer än vad vi visste i januari. Kan kännas lite frustrerande då vi lägger ner så mycket energi på hamnen och båtklubben för att vi skall kunna möta behovet av gästande båtars krav och önskemål och även ge våra medlemmar en hamn man kan vara stolt över. Skam den som ger sig – vi jobbar frenetiskt vidare med hopp om att vi gör rätt saker och saker rätt.

Inför stundande sommar och båtsäsong krävs det att vi kan ta emot våra gästande båtar på ett bra och professionellt sätt och vi har som vanligt våra ungdomar som hjälper oss med detta till en viss del för sen är det meningen att medlemmar som inte utfört sin klubbtjänstgöring de helger under våren har möjlighet att vara hamnvärd på de helger/dagar som inte är bokade i den pärm som ligger i klubbhuset ! Så känner du på dig att du kanske har missat just detta går det att anteckna sig i pärmen – det finns fortfarande dagar att fylla! Till detta har det tagits fram en instruktionsfolder i A-4 format där man kan läsa vad det innebär att vara hamnvärd (ny för i år)

Hamnkontoret besöks ofta och mycket med allehanda frågor och behov av information och det har visat sig att det går mycket tid åt att t.ex. bara komma ner och växla ett par ord med hamnkapten. Detta blir ju på bekostnad av hans dagliga göromål som då blir väntande på ”ledig tid”. För att råda bot på detta ber jag Er medlemmar att respektera öppettidhållandet som gäller för hamnkontoret och har du ett ärende som MÅSTE fixas har du möjlighet att komma ner en onsdag då vi fr.o.m. nu har kvällsöppet till kl 18.00 alla onsdagar.

I skrivande stund är det 25 grader varmt och vi kan ju hoppas att vi får ytterligare en sommar som den vi hade i fjol!

Vi ses på hamnen
Rickard Sommarin

Translate »