Välj en sida

Bäste FBK:are

Det har väl inte gått någon omärkt förbi att vi nu befinner oss i april och att mars har försvunnit som en ”avlöning” – en månad man helst skulle vilja glömma!

Vi skulle haft ett Årsmöte – men med tanke på situationen i Sverige bestämdes det att skjuta mötet till den 7 maj och om allting går vår väg så kommer det att bli av detta datum under förutsättning ATT restriktionerna inte förändras till vår nackdel! Tidigare dokument som blev utskickat gäller fortfarande som underlag för årsmötet.

OM det kommer att bli årsmöte den 7 maj finns det vissa restriktioner som vi bör följa:

  • Man sätter sig med lagom avstånd (varannan stol) till varandra.
  • Verksamhetsberättelsen kommer INTE att dras av respektive kommitté ansvarig (finns att läsa i utskicket) detta för att minimera tiden för årsmötet, utan bara det nödvändiga såsom nyval och omval – motioner o propositioner (finns ej) samt redovisning resultat 2019.
  • Vi eftersträvar att mötet går snabbt men ändå fyller de krav som ställs för ett årsmöte!

Jag tror och hoppas att Ni delar min uppfattning om detta!

Ett kort men behövligt utskick till Er alla, som Ni – liksom jag har många tankar och funderingar i huvudet.

Tillsammans är vi starka! Ta väl hand om Er och var försiktiga!

Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »