Välj en sida

Hej Alla i sommarregnet och distanseringen.

Hoppas att Ni alla har haft /har en bra semester.

Anledning till att jag skriver just nu är att det framkommit en del frågor / kommentarer över vad som händer i klubben och vill därför tydliggöra att trots semester jobbas det i styrelsen i olika – för klubben viktiga frågor !

Det har förts en dialog med Carina Wutzler (under hennes semester) angående deras förhandling med Sjöfartsverket och har där fått besked att det tar tid och de har svårt att få respons från Sjfv

men att kommunen jobbar på och jagar Sjfv för att komma vidare!

Som Ni kanske alla har hört eller konstaterat har Räddningstjänst och då indirekt MSB satt stopp för försäljning av bensin vid bunkerstationen detta innebär med automatik att det transporteras en väldigt massa dunkar med bränsle just nu vilket inte är optimalt och dessutom livs- och miljöfarligt och dessutom inte tillåtet i FBKs stadgar/regler mer än på utrustningskajen. FBK har i detta läget skickat in ett brev till berörda parter där vi gör ett förtydligande över varför det blivit så här och konsekvenserna av deras beslut!

Till sist men inte minst skickades det ett brev till ansvarig över Falsterbokanalens markområde med frågan om arrendet och svar har kommit – där Sjfv så fort de får besked om Försvarsmakten var/är intresserad av delar av Falsterbokanalens område – så kommer diskussionen också att tagas upp med FBK om framtida förlängningar av arrendet.

Vidare så kommer vi att se över rutiner m.m. i administrationen så att dessa fungerar till 100% vilket kanske inte görs idag!

Hoppet är det sista som överger oss!

Falsterbokanalens Båtklubb

Rickard Sommarin

Translate »