Välj en sida

Denna månad var det nog många som ställt sitt hopp på att vi äntligen skulle få ett besked på vad vi har att vänta oss i framtiden avseende hamnen och dess existens. Nu blev det tyvärr inte så, för vid det första planerade mötet kunde inte Sjöfartsverket ställa upp då de har haft en omorganisation bland cheferna och de som tillträtt hade kanske inte tillräcklig bakgrund till att ta de beslut, så mötet flyttades framåt i tiden. Det därpå aviserade möte kom parterna nog inte överens (hörsägen – ej bekräftade uppgifter) då vi fick besked på att inget beslut är taget angående hamnen och dess framtid.

Det som ligger oss i fatet är de miljökrav som ställs på klubben och som helst skall åtgärdas så fort som möjligt – de kan vi INTE leva upp till då vi inte vet hur framtiden ser ut.
Nu är det så att världen inte går under för detta och inte heller FBK då vi vet att många medlemmar är inne på samma linje att vi skall fixa detta – och att vi gör det tillsammans alla.

Klubben har varit inbjuden av Vellinge kommun på en rundvandring i kanalen för deras projekt ”Attraktiva kanalkanter” där vi som var med fick tillfälle att få höra om kanalens historia samt beskåda ett skyttevärn. Linda Eriksson från kommunen hade bjudit in ett antal föreningar i området längst kanalen och ville få in synpunkter och önskemål hur vi ville att det skulle se ut i en eventuell om/utbyggnad.

Till sist men inte minst är det så att om Ni träffar en person som ni inte känner igen och som fixar och donar i hamnen så är det vår nya vaktmästare som heter Victor Drumea, och som skall hjälpa oss att hålla ordning i lokaler och hamn. Han började den 4 septedmber. och vi hälsar honom hjärtligt välkommen

Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »