Året går mot sitt slut och december är en månad man gärna blickar tillbaka till – året som inom kort blir 2018

Fick man gjort det som man hade ambitioner att göra/fixa till, under året – kanske inte allt! men det blev ändå rätt bra till slut (trots det halvtaskiga vädret som kanske kullkastade en del planer man hade)

I början på december hade vi en 1 – dags ”Teamutbildning” för styrelsen som innehöll bl.a. – hur blir vi mer effektiva i vårt styrelsearbete – vad åligger kommittéerna och hur kan dessa samarbeta – hur knyter vi ihop de olika kommittéerna /funktionerna med ekonomin – m.m. m.m. Ett möte som var väldigt givande och gav hopp inför framtida sammankomster och som hölls i Skåneidrottens regi med hjälp av Sabina Lif.  På styrelsemötet efter denna sammankomst blev vi ruggigt effektiva och kunde avsluta mötet innan solen gick upp! (skämt)

Vill passa på tillfället att önska ALLA medlemmar ett riktigt Gott Nytt År och även en god fortsättning på det nya – och förhoppningsvis spännande – Året!

Väl mött i hamnen och glöm inte söndags fikat!

Rickard Sommarin
Ordf.

Translate »