Månadsbrev september

Ännu en månad har passerat och det har varit slutspurten på den avgörande frågan för eller emot Båtklubbens eller Kommunens planförslag avseende ombyggnad av Falsterbokanalen.

Nu ligger allt i händerna på politikerna att fatta beslut – skall de gå vidare med kommunens förslag eller kommer det att revideras – kanske rent av göra ett omtag utifrån de åsikter som kommit in från medborgarna. Idag kan vi bara invänta nästa steg och vad det blir vet vi inte ännu.

Vid senaste mötet med Moderaterna kom vi överens om att träffas igen i början på november, då vi förhoppningsvis fått en klarare bild på ”hur landet ligger”.

En nyhet som vi vill lansera i och med detta månadsbrev är att det fortsättningsvis kommer, förutom att det går att läsa på klubbens hemsida, även skickas ut till ALLA medlemmar i klubben i form av ett personligt mail. Detta gör vi för att vi vill att alla skall vara informerade om vad som händer så att ingen missar någon information.

Vad har då mer hänt under september?

Styrelsen tog beslut om att godkänna båtklubbens remissyttrande som skulle skickas till Tillväxtavdelningen i Vellinge kommun. Se länk här

Svaren från det utskick som Visionsgruppen hade gjort till kommuninnevånare börjar droppa in och som slutade med att ca 500 svar lämnades över till Vellinge kommun den 28 september kl.15.00 och mottogs av Tillväxtavdelningen.

vision_overlamning                                      Bild tagen av Inge Kvist

Visionsgruppen (Sven Thomee) har tagit fram ett underlag i form av text och ritningar hur gruppens förslag ser ut – för de som eventuellt inte har hunnit eller kunnat se förslaget, så ligger detta som bifogad fil (kicka här) i mailet och som en länk på hemsidan.

Vidare har det hållits möten med Sjöfartsverkets Magnus Hane avseende vad som är på gång i kanalen och hur vi går vidare med de problem som idag finns med upptagning och sjösättning.

Möte med Skånes båtförbund där Bertil Mattsson delgav klubbens visionsmodell på hur vi skulle vilja ha hamnen fortsättningsvis.

Sommaren har nu tagit farväl och nu återstår det för de flesta att ta upp sina båtar (förutom de som har valt att ligga kvar i vattnet) och även då rensa upp bland sina förtöjningstampar

Klubbtjänstgöring står för dörren och en viktig information kring detta är att det är ändrat från lördagar till söndagar – vad vi inte ändrat på, är att det fortfarande bjuds på kaffe och bullar. Så väl mött!!!

Ordförande

Rickard Sommarin

Translate »