Hej alla medlemmar med båt, nu stundar arbetet med pålning på KBV bryggan & H bryggan.
Det medför lite ombyte och kanske besvär för vissa som sjösätter tidigt så jag vill redan nu redogöra för hur arbetet är tänkt att genomföras och i vilken ordning samt de tider vi nu har fått information om.
Arbetet skall vara helt färdigt senast 30/4, det har entreprenören garanterat.
SSE som är entreprenören har vid sista mötet aviserat att man startar i Mars då man tror att pågående arbete i Limhamn är avslutat och att vårt arbete skall ta 14 dagar, men som ni nog förstår så har väder för sjöarbete en stark inverkan på tiden och där av det långa tidsutrymmet.
Hela längden av H-bryggan där pålningsarbetet skall utföras måste vara helt tom och fri från hinder tills arbetet är klart.
För er som sjösätter tidigt och er plats är på H, bör kontakta hamnkontoret för att finna en lämplig tillfällig plats tills arbetet är klart.
Ni som ligger på vinterplats på KBV och/eller har sommarplats på H bryggan eller vill sjösätta innan 1/5-2018 bör kontakta hamnkontoret för en lämplig tillfällig plats .
Endast en plats på KBV är drabbad av arbetet och lika så där kontakta hamnkontoret för tillfällig plats.
Jag håller tummarna för att de är tidigt klara med arbetet för att ni skall slippa flytta eller krocka med platsägaren.
Det kan bli lite tokigt under våren men jag ber om förståelse under denna tid för det blir så rasande bra när det är färdigt.

Med vänlig hälsning
Falsterbokanalens Båtklubb
Hamnansvarig
Mikael Kristensson

Translate »