Välj en sida

Under vintern kommer vi att ersätta befintliga båtplaster med nya flytbryggor, landgångar och grindar. Projektet är uppstartat, och de nya flytbryggorna är under tillverkning.

Nu sker detaljplanering för leverans och montering som beräknas ske med start i under februari, så att vi är färdiga inför vårens sjösättning

Translate »