Välj en sida

Idag tog FBK ännu ett steg in i den moderna, i detta fall, digitala världen genom att publicera våra protokoll på webben.

Framgent kommer samtliga protokoll ligga på vår webplats, med protokoll menas de handlingar som skrivs under våra styrelse- respektive medlemsmöten.

Pappersoriginalet kommer EJ att finnas i klubblokalen, önskar man ta del av en pappersversion så hänvisas man till Hamnkaptenen som kommer att ha dessa i sitt förvar.

Var?

Klicka på “klubben” och sen  “Arkivet”

Translate »