På sina håll så är faktiskt kanalen och hamnen ganska rik på djurliv, i alla fall för att vara ett hamnområde. Mitt i rännan, både i kanalen och utanför i farleden, återfinnes inte speciellt mycket liv under ytan, vare sig de som simmar eller de som växer. Men vid kajkanterna, flytbryggornas förankringar och vid de flesta pålarna kan man hitta ett litet urval av havets fantastiska liv.

Räkor, som ses på bilderna, krabbor, havsnålar, ål och plattfisk är några av de arter man i stort sätt varje gång möter vid dykning i Falsterbokanalen.

Foto: Robban Hansson

Translate »