Välj en sida

Vi har fått information om en ny invasiv art som i värsta fall kan ställa till stora bekymmer för båtägare. Tex kan de växa på propelleraxeln som till slut gör det omöjligt att använda motorn. Se vidare information i bifogat dokument. 

Vänliga Hälsningar
Hamnkontoret

Translate »