Klicka här för att ta del av Sjöfartsverkets brev angående staketen som har satts upp i det tidigare båtupptagningsområdet.

Translate »