Välj en sida

1 maj 2010

Lördag 1 maj är sista arrangerade sjösättningsdagen under våren. Anmäl dig snarast enligt nedan.

Sjösättning sker på både östra och västra sidan av kanalen.

Klubben förmedlar bokning av sjösättningstider ovannämnda dagar och bistår också vid sjösättningen om så önskas. Klubben har i övrigt inget ansvar utan det är helt mellan båtägaren och entreprenören.

Anmälan till sjösättning görs på listor i klubbhuset, per mail till hamnkontoret@falsterbokanalen.se eller telefon 45 34 92.

Första sjösättningen är kl 07.30.

Anmälan är bindande. Tänk på att dagens tidsschema sätts med utgångspunkt från DIN anmälan! Se till att din båt är klar på utsatt tid.

Tänk på följande i samband med sjösättningen:

– Landplats på östra sidan disponeras längst t.o.m. 30 juni. Landplats efter 30 juni kan erhållas efter särskild överenskommelse med styrelsen och på av styrelsen fastställda villkor.

– Vaggor, trailers, pallvirke etc på östra sidan kan ligga kvar under förutsättning det inte är till hinder, är välordnat, tydligt märkt och platsen är väl städad.

– Landplatser på västra sidan disponeras längst t.o.m. 31 maj då också vaggor och allt i övrigt skall bortforslas. Vaggor mm kan placeras väster om uppläggningsplatsen.

– Båtar, vaggor mm som kvarligger efter ovannämnda tider eller i övrigt inte följer gällande stadgar och hamnreglemente bortforslas på båtägarens ansvar och bekostnad.

– Landplatserna skall omedelbart efter sjösättningen städas och vaggor, pallvirke mm skall vara ordentligt hopsamlat och tydligt märkt. Allt annat kommer att bortforslas på båtägarens bekostnad. (Sjöscouterna kommer att städa östra uppläggningsplatsen 14 juni)

– Master som kvarligger i mastskjulet efter 30 juni och som inte är märkta så att ägaren kan identifieras kommer att behandlas som hittegods.

– Oljor, oljefilter, glykol mm skall lämnas till återvinning eller tappas på dunkar i miljöcontainern.

– Sätt snarast på båtplatsdekalen på väl synlig plats från brygga/kaj. Fr.o.m. i år kommer båtar utan synligt båtplatsmärke att debiteras gästplatsavgift.

Hamnkommittén

Lördag 1 maj är sista arrangerade sjösättningsdagen under våren. Anmäl dig snarast enligt nedan.
Sjösättning sker på både östra och västra sidan av kanalen.

Klubben förmedlar bokning av sjösättningstider ovannämnda dagar och bistår också vid sjösättningen om så önskas. Klubben har i övrigt inget ansvar utan det är helt mellan båtägaren och entreprenören.

Anmälan till sjösättning görs på listor i klubbhuset, per mail tillhamnkontoret@falsterbokanalen.se eller telefon 45 34 92.

Första sjösättningen är kl 07.30.

Anmälan är bindande. Tänk på att dagens tidsschema sätts med utgångspunkt från DIN anmälan! Se till att din båt är klar på utsatt tid.

Tänk på följande i samband med sjösättningen:
– Landplats på östra sidan disponeras längst t.o.m. 30 juni. Landplats efter 30 juni kan erhållas efter särskild överenskommelse med styrelsen och på av styrelsen fastställda villkor.
– Vaggor, trailers, pallvirke etc på östra sidan kan ligga kvar under förutsättning det inte är till hinder, är välordnat, tydligt märkt och platsen är väl städad.
– Landplatser på västra sidan disponeras längst t.o.m. 31 maj då också vaggor och allt i övrigt skall bortforslas. Vaggor mm kan placeras väster om uppläggningsplatsen.
– Båtar, vaggor mm som kvarligger efter ovannämnda tider eller i övrigt inte följer gällande stadgar och hamnreglemente bortforslas på båtägarens ansvar och bekostnad.
– Landplatserna skall omedelbart efter sjösättningen städas och vaggor, pallvirke mm skall vara ordentligt hopsamlat och tydligt märkt. Allt annat kommer att bortforslas på båtägarens bekostnad. (Sjöscouterna kommer att städa östra uppläggningsplatsen 14 juni)
– Master som kvarligger i mastskjulet efter 30 juni och som inte är märkta så att ägaren kan identifieras kommer att behandlas som hittegods.
– Oljor, oljefilter, glykol mm skall lämnas till återvinning eller tappas på dunkar i miljöcontainern.
– Sätt snarast på båtplatsdekalen på väl synlig plats från brygga/kaj. Fr.o.m. i år kommer båtar utan synligt båtplatsmärke att debiteras gästplatsavgift.

Hamnkommittén

Translate »