Välj en sida

Ska vi satsa klubbens pengar på slipen som mest används av icke medlemmar?

Då vi har muddringspråmen här kan vi också göra en ordentlig ränna fram till slipen. Sedn är frågan, hur mycket skall vi åtgärda? Hur mycket pengar skall vi satsa på slipen? Skall vi sätta upp en bom och ta betalt för sjösättningarna? Vem skall betala? Alla eller endast icke medlemmar?

Vad tycker du? Lämna din synpunkt på årsmötet!

Translate »