Välj en sida

De flesta är mitt uppe i vårrustningen och sjösättning av våra flytetyg. Inte att förglömma så bör vi också ha med funktionstest av båtens brandsläckare i listan över allt som skall göras.

Den 13 maj är du välkommen att lämna din/dina brandsläckare till vår Hamnkapten. Detta kan du göra mellan 08.00-16.30.

Vid inlämnandet skall varje brandsläckare vara märkt (skrivet på teBrandsläckarejp eller motsvarande) med namn och telefonnummer. Om något behöver åtgärdas med din brandsläckare så kommer Örestads Brandservice att ta kontakt med dig.

Glöm ej heller att ta med 75 kr per brandsläckare du lämnar in. Detta SKALL betalas vid inlämnandet till Hamnkaptenen.

Har inget annat meddelats så kan du hämta din brandsläckare den 14 maj efter klockan 15.00.

Vet du med dig redan idag att du behöver nyinvestera i en brandsläckare så kommer här ett erbjudande från Örestads Brandservice:
2 Kg Pulversläckare som är godkänd för bruk i båt och bil. Inkl. hållare. 350 kr (inkl. moms)

Självklart kan du även testa dina övriga brandsläckare som du har i hem och bil.

Translate »