Välj en sida

Nu är det slut på ”fimpsamlandet” utanför entrédörren. Med start måndag den 11 april blir hela trädäcket utanför klubbhuset en rökfri zon.

Detta är ett beslut som fattats för att förbättra vår närmiljö och dessutom göra det trevligare att komma in i klubbhuset. Ett ökat antal synpunkter har hjälpt till att ta detta beslut då rökarna haft en förmåga att stå direkt utanför ytterdörren vilket gör den välkomnande trevnaden lidande, i alla fall för icke rökare. Närheten till ytterdörren har också medfört att rök blåser in i lokalen med mindre trevliga lukter som följd.

Vi hoppas verkligen att alla rökare har överseende med detta. En plats för fimpar kommer att finnas längre ut på hamnplanen.

Translate »