Välj en sida

Sjösättningsrampen håller på att bli mer användarvänlig. Hjälp till att få den färdig!

Vi har rustat upp sjösättningsrampen med ny bottenplåt som gör att det nu är bevämt att köra ner med båtvagn utan risk för att fastna på samma sätt som tidigare. Vi är mycket tacksamma till Trellegräv som har ställt upp med att göra jobbet för en mycket rimlig kostnad tillsammans med Lars Brinte från Hamnkommittén som har hållit i jobbet och även hjälpt till att skaffa material till rimliga kostnader.

Vi har observerat att drivsand gärna lägger sig på plåten och vi söker nu en lösning på problemet utan allt för stora kostnader. Vi rensar bort sand så gott det går bl a med god hjälp av Trellegräv, men behöver finna en mer långsiktig lösning inom de miljökrav som ställs. Inte lätt, men förhoppningsvis görligt.

Det jobb som återstår är att bygga ett nytt trädäck på bryggstativet. För detta jobb söker vi medlemmar som vill göra klubbtjänst med att bygga brygga. De som kan och vill ställa upp kan höra av sig till Tommy på kansliet (hamnkontoret@falsterbokanalen.se) och/eller direkt till Pål Jensen via epost: pk.jensen@bredband.net eller till lars.brinte@malmo.se . Material finns på plats. Det gäller nu att bygga enligt de ritningar som finns framtragna.

Hamnkommittén/Pål

Translate »