Välj en sida

FBK har i år fullföljt de rekommendationer från Båtunionen som gäller att minimera det juridiska ansvaret för en ideell båtklubb vid upptagningar/sjösättningar.

Detta innebär att FBK endast tar ansvar för att fördela landplatserna, och se till så att rätt båt hamnar på rätt plats.

FBK kommer inte att ha personal tillgänglig som hjälper till eller assisterar vid lyft av båtar. Den juridiska delen i ett lyft regleras helt mellan båtägaren och ”lyftföretaget”.

FBK har som vanligt en allmän upptagning (1, Östra sidan), nu den 17 september. (Den andra upptagningen är den 8/10). Medlemmar har kunnat boka sig för lyft på anslagstavlan. Sista dagen för bokning till första upptagningen är den 16/9 kl. 12.00.

Lyften kommer i år att ske av Palmblads Marinservice och priset är detsamma som förra året. Båtägaren betalar till Palmblads Marinservice.

Palmblads Marinservice bjuder sina lyftkunder på fika denna dagen i sin maskinhall.

Tidschema för lyft kommer att finnas hos Palmblads och som anslag på FBK,s anslagstavla i klubbhuset.

Frågor om själva lyftet skall ställas till Palmblads Marinservice. Tel: 040-450564.

Den båtägare som vill lyfta på annat sätt är naturligtvis helt fri att själv organisera sitt lyft. Dock inte på de allmänna lyftdagarna. Observera att ni måste se till så att ni hamnar på rätt landplats.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta sätt att hantera torrsättningar/sjösättningar som numera är det mest vanliga bland ideella föreningar. Tyvärr har det inträffat olyckor vid dessa tillfällen och klubben har inga försäkringar som täcker dessa åtaganden.

Vi återkommer om upptagningen som gäller båtar som skall stå på Västra Hamnplan.

Under ”vintermånaderna” kommer det att vara möjligt att köpa landström för de som vill underhållsladda sina batterier. Mer information om hur detta skall fungera kommer inom kort.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Translate »