KompassAnmäl ditt intresse för utbildning till Förar- Kustskeppar- Utsjöskepparintyg!

Aktivitetskommittén håller på att se över intresset bland er medlemmar vad avser rubricerade utbildningar. För att starta en av dessa kurser måste deltagareantalet vara någonstans mellan 6-8 stycken. Vi har för avsikt att genomföra utbildningarna i FBK:s lokaler. Datum för utbildningen kommer att synkroniseras bland deltagarna i god tid innan kursstart, med tanke på stundande säsong med semestrar och andra aktiviteter är det sannolikt att dessa kurser först kommer att startas under eftersommaren och hösten.

Vi vill ha in din intresseanmälan senast den 30 juni. Maila till aktivitet@falsterbokanalen.se

Beskrivning av kurserna följer nedan:
(1 kurstimme = 45 min)

FartygFörarintyg
Förarintyget är första steget i det du behöver känna till för en säker och trivsam kustnära båtfärd. Kursen innehåller grunderna i navigation, de vanligaste sjövägsreglerna, tips om lämplig utrustning ombord, båthantering, sjömanskap mm.
30tim/10ggr

Kurspris 1 350 kr
Material 655 kr
Examination 200 kr

Kustskepparintyg
En direkt fortsättning på förarintygskursen. Här får du fördjupade kunskaper i navigering och sjökortarbete för långfärd på öppet vatten, mörkernavigering, säkerhet och författningskunskap. Framför du ett fartyg större än 12 x 4m är Kustskepparintyget ett krav.
36tim/12 ggr

Kurspris 1 485 kr
Material 245 kr
Examination 250 kr

Båtpraktik krävs för att genomföra Kustskepparintyget. För de som inte har denna praktiska övning i bagaget så kommer en sådan genomföras under kursens gång. Pris för denna är 300 kr.

Kombination Förar- och Kustskepparintyg
Denna kombination passar dig som har goda teoretiska förkunskaper och/eller praktisk färdighet till sjöss men saknar formell behörighet. Kursen passar också dig som har ett förarintyg av äldre datum och som behöver en grundlig repetition.
Utbildningstakten är hög och ganska mycket tid för hemarbete krävs. Vi börjar med förarintyg- tentar av – och fortsätter sedan med kustskepparintyget.
45tim/15 ggr

Kurspris 2 170 kr
Material 900 kr
Examination 500 kr

Båtpraktik krävs för att genomföra Kustskepparintyget. För de som inte har denna praktiska övning i bagaget så kommer en sådan genomföras under kursens gång. Pris för denna är 300 kr.

Utsjöskepparintyg med kanalintyg
Det har blivit allt vanligare att ta sig ner till Medelhavet eller ut på Nordsjön med egen båt. Utsjöskepparen omfattar allt du behöver känna till för att göra denna färd säker. Minst ett par sammankomster anslås åt tidvattenberäkningar. Därutöver går vi igenom utrustning, nautiska publikationer, radiotrafik m m. För att färdas på Europas kanaler är det obligatoriskt med Kanalintyg. En kväll anslås åt detta.
Förkunskaper: Kustskepparintyg
36tim/12 ggr

Kurspris 1 800 kr
Material 700 kr
Examination 350 kr

Translate »