Välj en sida

Hej Alla medlemmar,

Som många redan har uppmärksammat så är infarten från väg 100 vid kanalkiosken avstängd.

Detta beror på att vid borrningen av Eon´s nya elkabel från Skanör i vintras har det blivit sättningar och håligheter under vägen på vissa ställen.

I början av nästa vecka kommer vägen att grävas upp och de håligheter som kan finnas fixas.

Under tiden fram till mitten av september får man köra lite väster ut mot Skanör fram till trafikljuset vid ICA Ljungskogen och ta till höger sedan följa pilar och köra på gamla järnvägsbanken in i skogen för at komma till hamnen.

Vänligen kör försiktigt och sakta så vi inte stör de boende och de gående som färdas på denna smala väg.

Vänliga hälsningar / Best Regards
_(\___(\(\_/)/)_(\___
Falsterbokanalens Båtklubb

Stefan Rosenqvist
Hamnkapten
040 45 34 92
070 879 64 40
hamnkontoret@falsterbokanalen.se

Translate »