Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.

Höllviken 2022-02-19
Avisering om Årsmötet 2022

Årets årsmöte kommer att hållas den 24 mars 2022 i FBK:s klubbhus.
Tid 19.00

Kallelse och handlingar till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.

Välkomna
Styrelsen i FBK

Translate »