Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.

Höllviken 2022-10-11
Avisering om Höstmöte 2022
Årets Höstmöte kommer att hållas torsdagen den 24 november 2022 i FBK:s klubbhus.
Tid 19.00

Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.
Styrelsen i FBK

Translate »