Välj en sida

Välkomna på våra första klubbtjänstdagar i år.

Anmälan görs på listan i klubbhuset eller via e-post till hamnkontoret@falsterbokanalen.se

Vi håller på mellan 0900 – 1500 lördagarna 20 respektive 27:e mars.

Om någon av dagarna skulle bli inställd p.g.a. dåligt väder meddelas detta här på hemsidan fredagen innan, före 17.00.

Välkomna
Hamnkapten Per-Jonas och Björn

Translate »