Välj en sida

De senaste veckorna har vi sett ett ökande fiskande i hela Foteviken.
Normalt sett är detta inget större problem men med bristfällig utmärkning av både flytgarn och bottengarn skapas stor osäkerhet. Näten kan också  ligga väldigt nära farleden.

Vi rekommenderar alla att hålla utkik och helst använda farleden.

Vi uppmanar också de fiskare som lägger ut nät i Foteviken att följa de regler som gäller för utmärkning av fiskeredskap. Speciellt dubbla flaggor i västsektor och komplettering med klot vid flytgarn. Ligger flytgarn nära farled så ska dessa också förses med ljus. Se bild nedan.

Translate »