Det är fortsatt vanligt med fiskenät väldigt nära farleden. Både överseglingsbara och flytgarn. Tyvärr så är de ofta felaktigt markerade och ligger på djup som båtar med 2,20 m eller mer kan fastna i. Flytgarn är aldrig belysta på natten. Vi ber alla att vara uppmärksamma. Vi ber också de aktiva fiskarna att följa de regler som gäller. Dubbla flaggor ska vara i väster och inte i öster som i ovan bild från den 1/7..

Translate »