Efter flera års förtjänstfullt arbete med att bygga upp och utveckla FBK:s barn- och ungdomsverksamhet har Susanne Thomée valt att trappa ner och lämna stafettpinnen vidare. Av olika anledningar har vi f.n. ingen som kan ta det övergripande ansvaret, vi för att driva och utveckla ungdomsverksamheten behöver också hjälp med att fixa och iordningställa jollarna inför årets säsong.

Det finns god uppbackning i och med att Susanne blir kvar och fortsätter samordna och leda instruktörerna i seglarskolan och vara ett stöd för den som tar över det övergripande ansvaret, administrationen av seglarskolan läggs över på hamnkontoret och Ann Kristin och Ruben kommer också att aktivt medverka i att driva den viktiga och väl fungerande ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamheten är mycket stimulerande att arbeta med och vi söker en person som ”brinner” för att fortsätta arbetet med att få fler aktiva seglare i klubben. Det är således inte så att den som tar det övergripande ansvaret också skall vara den som gör hela jobbet, utan mera en samordnare och drivande kraft som kan planera och delegera.

Det är naturligtvis en fördel om Du har erfarenhet av segling och båtliv, men det viktigaste är att Du är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar.

Kontakta vår ordförande Rickard Sommarin på tel. 0703-342665.

Vår barn- och ungdomsverksamhet är mycket uppskattad av de barn och ungdomar som deltar och deras föräldrar men också en vitamininjektion som bidrar till att vitalisera klubben och även andra visar sin uppskattning för verksamheten….

Translate »